Cởi quần địt không mệt cô gái hàng ngon bú bự xinh xắn Eimi Fukada, nói tới đâu là nước mắt đầm đìa tới đó, cô gái mở bóp lấy 1 cọc tiền dúi vào tay nhỏ, rồi nhỏ nhẹ nói, thôi cô gái cầm đỡ ít tiền để có mà lo cho thằng phong, có thiếu gì nói cô gái biết rồi cô gái tỉm cách giúp cho, giờ cô gái cầm trước 10 triệu đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô gái nói tiếp, ủa chiều giờ cô gái có vô thăm tụi cô gái không, nghe nó kể cô gái mới biết nếu không cũng có hay biết gì đâu, dạ, phim vlxx nó với bạn trai vô cũng…